Algemene voorwaarden

 1. Wij verzorgen alle feesten binnen de Benelux.
 2. Het minimumbedrag voor alle formules bedraagt 300€.
 3. Onze prijzen van de formules zijn per persoon.
 4. Bovenop de gekozen formule geldt er een kostprijs van 25€ per uur voor de dienstverlening.
 5. Groepen tot 25 personen bedienen wij maximum 1 uur. Groepen van 25 tot 50 personen bedienen wij maximum anderhalf uur. Groepen van 50 tot 100 personen bedienen wij maximum 2 uren. Alles vanaf 100 personen is in samenspraak met de zaakvoerders en afhankelijk van de formule en wat onze planning toelaat die dag. Wij hebben voldoende ervaring om te weten dat deze tijdspannes RUIM voldoende zijn.
 6. Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis! Gelieve eerlijk te blijven met het doorgeven van het aantal kinderen vanaf 5 jaar in het boekingsformulier. Op de dag van het feest of evenement kijken wij dit sowieso na.
 7. Transportonkostenvergoeding: wij werken met forfaitbedragen. Afhankelijk van waarheen wij ons moeten verplaatsen geldt er steeds een transportonkostenvergoeding dewelke u wordt meegedeeld in de offerte. Ons bedrijf is gevestigd in Borgloon. Wij maken steeds gebruik van de VAB Routeplanner.
 8. Wij werken zeer transparant (lees: eerlijk). Bij ons ontvangt u op voorhand een gepaste en gedetailleerde offerte zodat u steeds weet waaraan u bent, zonder verrassingen! Wij laten niet toe dat er wordt onderhandeld over prijzen of dat er wordt afgedongen. Onze prijzen zijn eerlijke prijzen. Bij de bakker of in het grootwarenhuis wordt er ook niet onderhandeld over de vraagprijs. Wij zijn van mening dat wij zeer correcte en eerlijke prijzen hanteren. Hiervoor krijgt u in de plaats een uitmuntende service en een excellente kwaliteit. Dat is onze belofte aan u.
 9. Onze gepubliceerde formules zijn standaardformules. Indien u anders wenst, kan hiervan - indien mogelijk en in samenspraak met de zaakvoerders - afgeweken worden. Dit gebeurt enkel en alleen in onderling overleg en na onze goedkeuring.
 10. Wij weten uit ervaring dat het aantal gasten tot op het laatste moment (zelfs tot de laatste dag) kan wijzigen. Maak je daarom geen zorgen als je het juiste aantal nog niet zeker weet op het moment van de boeking. Het aantal personen die wij jou vragen in te vullen op de boekingspagina is louter een richtlijn! De dag voor de effectieve feestdatum contacteren wij jou voor een definitieve bevestiging van de gekozen formule en het aantal gasten. Op basis hiervan wordt de prijs bepaald.
 11. Bij reservatie, dit wil zeggen na het versturen van het boekingsformulier en een bevestiging van ons daarop, vragen wij steeds een aanbetaling (voorschot). Dit is een bepaald percentage of gedeelte van het totaalbedrag, over te maken op ons rekeningnr BE38 36 31 5234 1772 (ING) met vermelding van naam en datum feest. Het betalen van het voorschot geldt als reservatie. Voor het restbedrag vragen wij een contante betaling, de dag van het feestje zelf. Gelieve er rekening mee te houden dat er geen data wordt vastgehouden en wij dus het recht behouden andere aanvragen te behandelen zolang er geen voorschot is betaald. Vanaf het moment dat het voorschot in onze ontvangst is, wordt de boeking beschouwd als zijnde definitief en bindend.
 12. De betaling dient contant te gebeuren, de dag van het feest zelf (dit geldt ook voor bedrijven!), tenzij anders overeen gekomen. 
 13. Bij annulatie van de reservatie tot 30 kalenderdagen voor datum van uw evenement, zal het voorschot niet worden terugbetaald. Evenmin bij overmacht (uitgezonderd ernstige omstandigheden zoals sterfgeval of verlenging van de COVID-19 maatregelen). Boekingen kunnen wel steeds worden omgeboekt of uitgesteld waarbij het voorschot achteraf in mindering wordt gebracht.
 14. Indien er een factuur dient opgemaakt te worden, gelieve dit op voorhand (in het boekingsformulier in rubriek "opmerkingen" of in uw mail) te vermelden. Hou er in dit geval rekening mee dat er 6% BTW wordt aangerekend.
 15. Indien de vervaldag van de te betalen som (particulieren) of factuur (handelstransacties/bedrijven) is verstreken en men heeft nagelaten te betalen, zullen wij u aanmanen de openstaande schuld alsnog te vereffenen, vermeerderd met een nalatigheidsintrest: deze bedraagt voor particulieren 1,75%, voor bedrijven 8%. Hier bovenop komen alle kosten die voortvloeien uit de verdere procedure die wij opstarten in dat geval en zullen ter uwer laste worden gelegd: aangetekende zending, incassobureau, advocaat. Bij geschillen is enkel en alleen de Rechtbank van Tongeren bevoegd.
 16. De locatie waar het feest plaatsvindt, dient gemakkelijk toegankelijk te zijn voor de mobiele wagen.
 17. De ondergrond waar de frietkraam dient plaats te nemen, vraagt een vlakke en stabiele bodem.
 18. Mocht het zijn dat wij van mening zijn dat wij ons onveilig moeten opstellen of de omstandigheden zijn niet gunstig teneinde een correcte bediening te kunnen doen, zullen wij zelf het initiatief nemen om een andere plaats uit te kiezen waar we de frituurwagens opstellen.
 19. Indien de mobiele wagen op de openbare weg moet opgesteld worden, zorgt de klant voor de nodige formaliteiten en signalisatie. Deze kunnen worden aangevraagd bij de lokale gemeente.
 20. U voorziet minstens 1 stopcontact (220volt: 20A of 16A onbelast ). Wij hebben steeds onze eigen verlengsnoeren bij.
 21. Wij trachten +/- 45 minuten tot 1 uur voor aanvang van uw feest aanwezig te zijn; dit om de nodige voorbereidingen te treffen.
 22. Het uur dat u noteert bij “aanvang catering” is het uur waarop u wenst dat de frietkraam opent! Dit is niet het uur dat de frietwagen arriveert! Door het feit dat wij vaak meerdere feestjes doen per dag, zitten wij met een zéér strak schema waarvan wij niet afwijken. Zorg er in dit geval voor dat alle voertuigen en andere obstakels zijn weggezet tegen dat wij arriveren aub! Hou jullie inritten, poorten en andere doorgangen aub vrij! Heel vaak verliezen wij zeer kostbare tijd wanneer de eigenaars van de voertuigen hun wagens nog moeten herzetten. Dit geldt ook voor organisaties/events!...Denk daarom aan ONZE én JULLIE tijd.
 23. Wij vragen u ervoor te zorgen dat er bij uw thuis iemand aanwezig is om ons te ontvangen zodat wij onze frietwagen meteen kunnen aankoppelen aan de elektriciteit en startklaar kunnen maken. Indien dit niet mogelijk is, gelieve een stopcontact ter beschikking te stellen aub waar wij zelf bij kunnen. Bij de communies is er vaak nog een kerkdienst die kan uitlopen. Houd in dit geval ook rekening met ons schema; wij moeten tijdig aanwezig zijn bij onze volgende klant. 
 24. Wij presenteren onze heerlijke frietjes in de nostalgische puntzak. Mocht u omwille van praktische redenen de bakjes verkiezen, laat ons dit dan tijdig weten aub.
 25. Alle niet verbruikte goederen blijven eigendom van ’t Frietamientje.
 26. Wij doen steeds ons uiterste best om altijd stipt aanwezig te zijn. Gelieve er echter rekening mee te houden dat we in geval van overmacht (klapband, verkeersproblemen, weersomstandigheden,…) niet verantwoordelijk zijn voor een eventuele latere aankomst. Mocht dit het geval zijn, nemen wij meteen contact op met u. Uiteraard gaan wij ervan uit dat dit niet zal voorvallen!
 27. Schade aan de mobiele wagen, aangericht door derden, tijdens het uitvoeren van de opdracht, zal verhaald worden op de betrokken persoon of instelling.
 28. Bij een boeking verklaart u zich automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.
't Frietamientje
BTW: BE0635.578.642
Telefoon
+32 (0)468 23 42 98
E-mail
info@hetfrietamientje.be