Algemene voorwaarden

 1. Wij verzorgen alle feesten binnen de Benelux.
 2. Het minimumbedrag voor alle formules bedraagt 300€.
 3. Onze prijzen van de formules zijn per persoon.
  Bovenop de gekozen formule komt er een kostprijs bij van 25€ per uur voor de dienstverlening; u bepaalt hierbij geheel zelf hoelang wij bedienen.
 4. Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis! Gelieve eerlijk te blijven bij het doorgeven van het aantal in het boekingsformulier. Op de dag van het feest of evenement kijken wij dit sowieso na.
 5. Speciale prijzen voor scholen en grote bedrijven vanaf 200 personen!!
 6. Ons bedrijf is gevestigd in Borgloon. Afhankelijk van waarheen wij ons moeten verplaatsen kan het zijn dat er een aangepaste kilometervergoeding geldt; deze wordt u meegedeeld in de offerte.
 7. Onze gepubliceerde formules zijn standaardformules. Indien u anders wenst, kan hiervan - indien mogelijk en in samenspraak met de zaakvoerders - afgeweken worden. Dit gebeurt enkel en alleen in onderling overleg en na onze goedkeuring.
 8. Wij weten uit ervaring dat het aantal gasten tot op het laatste moment kan wijzigen. Maak je daarom geen zorgen als je het juiste aantal nog niet zeker weet op het moment van de boeking. Het aantal personen die wij jou vragen in te vullen op de boekingspagina is louter een richtlijn! De dag voor de effectieve feestdatum contacteren wij jou voor een definitieve bevestiging van de gekozen formule en het aantal gasten. Op basis hiervan wordt de prijs bepaald.
  Let wel, nadien zijn beiden definitief en kunnen er geen consumpties meer geannuleerd worden. Consumpties bijboeken kan wel.
 9. Bij reservatie, dit wil zeggen na het versturen van het boekingsformulier en een bevestiging van ons daarop, vragen wij steeds een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag, over te maken op ons rekeningnr BE38 36 31 5234 1772 (ING) met vermelding van naam en datum feest. Het betalen van het voorschot geldt als reservatie. Voor het restbedrag vragen wij een contante betaling, de dag van het feestje zelf. Gelieve er rekening mee te houden dat er geen data wordt vastgehouden en wij dus het recht behouden andere aanvragen te behandelen zolang er geen voorschot is betaald. Vanaf het moment dat het voorschot in onze ontvangst is, wordt de boeking beschouwd als zijnde definitief en bindend.
 10. De betaling dient contant te gebeuren, de dag van het feest zelf en voor aanvang van de activiteit (dit geldt ook voor bedrijven!), tenzij anders overeen gekomen. Wanneer hieraan niet wordt voldaan, behouden wij het recht de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden. Dit betekent evenmin een terugbetaling van het voorschot.
 11. Bij annulatie van de reservatie tot 30 kalenderdagen voor datum van uw evenement, zal het voorschot niet worden terugbetaald. Evenmin bij overmacht (uitgezonderd ernstige omstandigheden zoals sterfgeval of verlenging van de COVID-19 maatregelen). Boekingen kunnen wel steeds worden omgeboekt of uitgesteld waarbij het voorschot achteraf in mindering wordt gebracht.
 12. Indien er een factuur dient opgemaakt te worden, gelieve dit op voorhand (in het boekingsformulier in rubriek "opmerkingen") te vermelden. Hou er in dit geval rekening mee dat er 6% BTW wordt aangerekend. Ook bedrijven dienen bij ons op voorhand te betalen, tenzij anders overeen gekomen.
 13. Indien de vervaldag van de te betalen som (particulieren) of factuur (handelstransacties/bedrijven) is verstreken en men heeft nagelaten te betalen, zullen wij u aanmanen de openstaande schuld alsnog te vereffenen, vermeerderd met een nalatigheidsintrest: deze bedraagt voor particulieren 1,75%, voor bedrijven 8%. Hier bovenop komen alle kosten die voortvloeien uit de verdere procedure die wij opstarten in dat geval en zullen ter uwer laste worden gelegd: aangetekende zending, incassobureau, advocaat. Bij geschillen is enkel en alleen de Rechtbank van Tongeren bevoegd.
 14. De locatie waar het feest plaatsvindt, dient gemakkelijk toegankelijk te zijn voor de mobiele wagen.
 15. De ondergrond waar de frietkraam dient plaats te nemen, vraagt een vlakke en stabiele bodem.
 16. Indien de mobiele wagen op de openbare weg moet opgesteld worden, zorgt de klant voor de nodige formaliteiten en signalisatie. Deze kunnen worden aangevraagd bij de lokale gemeente.
 17. U voorziet minstens 1 stopcontact (220volt: 20A of 16A onbelast ). Wij hebben steeds onze eigen verlengsnoeren bij.
 18. Wij trachten steeds 1 uur voor aanvang van uw feest aanwezig te zijn; dit om de nodige voorbereidingen te treffen.
 19. Het uur dat u noteert bij “aanvang catering” is het uur waarop u wenst dat de frietkraam opent! Dit is niet het uur dat de frietwagen arriveert! Door het feit dat wij vaak meerdere feestjes doen per dag, zitten wij met een zéér strak schema waarvan wij niet afwijken.
 20. Wij vragen u ervoor te zorgen dat er bij uw thuis iemand aanwezig is om ons te ontvangen zodat wij onze frietwagen meteen kunnen aankoppelen aan de elektriciteit en startklaar kunnen maken. Bij de communies is er vaak nog een kerkdienst die kan uitlopen. Houdt in dit geval ook rekening met ons schema; wij moeten tijdig aanwezig zijn bij onze volgende klant. Indien er geen feestje meer volgt doen wij hierover uiteraard niet moeilijk mochten we door omstandigheden niet tijdig kunnen starten.
 21. Wij presenteren onze heerlijke frietjes in de nostalgische puntzak. Mocht u omwille van praktische redenen de bakjes verkiezen, laat ons dit dan tijdig weten aub.
 22. Alle niet verbruikte goederen blijven eigendom van ’t Frietamientje.
 23. Wij doen steeds ons uiterste best om altijd stipt aanwezig te zijn. Gelieve er echter rekening mee te houden dat we in geval van overmacht (verkeersproblemen, weersomstandigheden,…) niet verantwoordelijk zijn voor een eventuele latere aankomst. Mocht dit het geval zijn, nemen wij meteen contact op met u. Uiteraard gaan wij ervan uit dat dit niet zal voorvallen!
 24. Schade aan de mobiele wagen, aangericht door derden, tijdens het uitvoeren van de opdracht, zal verhaald worden op de betrokken persoon of instelling.
 25. Bij een boeking verklaart u zich automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.
't Frietamientje
BTW: BE0635.578.642
Telefoon
+32 (0)468 23 42 98
E-mail
info@hetfrietamientje.be