Algemene voorwaarden

 1. Wij verzorgen alle feesten binnen de Benelux én Duitsland.
 2. Onze offerte bestaat uit volgende prijzen: de formuleprijs, de voorbereidingstijd, de bedieningskost, eventuele transportonkostenvergoeding. Deze laatste houdt in een SCHAPPELIJKE forfaitprijs voor de verplaatsing heen en terug, inclusief de kostprijs voor de reistijd van het personeel.
 3. Het minimumbedrag voor alle formules bedraagt 500€. Deze wordt vermeerderd met de kost voor de voorbereiding en bediening (en eventuele transportonkosten). De offerte maakt dit duidelijk.
 4. Voorbereidingstijd en bedieningskost. Deze beslaan 2 personeelsleden om u een vlotte en professionele service te garanderen. Deze bedragen beiden minimum 1 uur en zijn afhankelijk van de grootte van de groep. Voor de bediening hanteren wij gewoonlijk standaard 2 uren. Het kan echter zijn dat u een bediening vraagt van bijvoorbeeld 2 uren, maar dat er in de offerte een prijs wordt opgemaakt van anderhalf uur. Een mogelijke reden hiervoor zou kunnen zijn dat wij al boekingen hebben opstaan die dag en dat onze planning nog slechts enkele mogelijkheden toelaat. Daarom kan het dus zijn dat wij voorstellen om de bediening bij u wat in te korten. Wij zijn dus ook soms afhankelijk van wat onze planning nog toelaat die dag. In drukke periodes moet er vaak gepuzzeld worden, maar wij hebben voldoende ervaring om te weten dat deze tijdspannes RUIM voldoende zijn. Wanneer we zelf niet achter een bepaalde tijdsvoorziening staan, stellen we deze zelf ook niet voor, het moet uiteindelijk leuk blijven voor u en haalbaar voor ons.
 5. Tijdspanne bediening: Groepen waarbij wij een standaard tijdspanne voorzien van 2 uren, kunnen een extra uur of extra uren bijboeken aan 2€ per persoon/uur. Bijvoorbeeld, u bent met 50 personen: een standaard bediening bedraagt 2 uren = 30€/uur = 60€. Wenst u een extra uur erbij, komt dit neer op een extra kost van 100€ (voor het eten!) + een uur extra bediening van 30€. Uw totaal voor deze 3 uren (voor het eten + bediening) bedraagt dus: 60€ bediening standaard uren + 30€ bediening extra uur + 100€ kost voor de formule => 190€
 6. Transportonkostenvergoeding. Deze vergoeding houdt concreet in, de km vergoeding (heen en terugreis) alsook de reistijd van ons personeel (heen en terug). Hiervoor passen wij eerlijke (!) bedragen toe en louter en alleen de effectieve kost die we aan de pomp betalen! Afhankelijk van waarheen wij ons moeten verplaatsen kan dus deze transportonkostenvergoeding aangerekend worden, dewelke u duidelijk wordt meegedeeld in de offerte. Ons bedrijf is gevestigd in Borgloon. Wij maken steeds gebruik van de VAB Routeplanner.
 7. Onze prijzen van de formules zijn per persoon.
 8. Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis! Gelieve eerlijk te blijven met het doorgeven van het aantal kinderen vanaf 5 jaar in het boekingsformulier. Op de dag van het feest of evenement kijken wij dit sowieso na.
 9. Wij werken zeer transparant (lees: eerlijk). Bij ons ontvangt u op voorhand een gepaste en gedetailleerde offerte zodat u steeds weet waaraan u bent, zonder verrassingen! Wij laten niet toe dat er wordt onderhandeld over prijzen of dat er wordt afgedongen. Wij zijn van mening dat wij zeer correcte en eerlijke prijzen hanteren. Hiervoor krijgt u in de plaats een uitmuntende service en een excellente kwaliteit. Dat is onze belofte aan u.
 10. Onze gepubliceerde formules zijn standaardformules. Indien u anders wenst, kan hiervan - indien mogelijk en in samenspraak met de zaakvoerders - afgeweken worden. Dit gebeurt enkel en alleen in onderling overleg en na onze goedkeuring.
 11. Wij weten uit ervaring dat het aantal gasten tot op het laatste moment (zelfs tot de laatste dag) kan wijzigen. Maak je daarom geen zorgen als je het juiste aantal nog niet zeker weet op het moment van de boeking. Het aantal personen die wij jou vragen in te vullen op de boekingspagina is louter een richtlijn en voor ons belangrijk wat planning betreft om te kijken welke frietwagen wij aan jullie kunnen toewijzen (capaciteit). Een week voor de effectieve feestdatum wordt u door ons gecontacteerd voor een definitieve bevestiging van de gekozen formule en het aantal gasten. Op basis hiervan wordt de prijs bepaald én vastgelegd en doen wij ook onze aankopen. Dit betekent automatisch dat een vermindering in het aantal personen achteraf, niet meer toegelaten is.
 12. Indien het aantal personen dermate drastisch is verminderd tegen dat het feest plaatsvindt, behouden wij het recht het feest of event te annuleren. Er wordt slechts aan afwijking van 20% toegestaan. Wees daarom niet te enthousiast met het invullen van het aantal personen in het boekinsformulier, maar blijf realistisch: niet iedereen die van u een uitnodiging ontvangt zal ook effectief aanwezig zijn!!
 13. Bij reservatie, dit wil zeggen na het versturen van het boekingsformulier en een bevestiging van ons daarop, vragen wij steeds een aanbetaling (voorschot). Dit is een bepaald percentage of gedeelte van het totaalbedrag, over te maken op ons rekeningnr BE38 36 31 5234 1772 (ING) met vermelding van naam en datum feest. Het betalen van het voorschot geldt als reservatie. Voor het restbedrag vragen wij een contante betaling, de dag van het feestje zelf. Gelieve er rekening mee te houden dat er geen data wordt vastgehouden en wij dus het recht behouden andere aanvragen te behandelen zolang er geen voorschot is betaald. Vanaf het moment dat het voorschot in onze ontvangst is, wordt de boeking beschouwd als zijnde definitief en bindend.
 14. De betaling dient contant te gebeuren, de dag van het feest zelf, tenzij anders overeen gekomen. 
 15. Bij annulatie van de reservatie tot 30 kalenderdagen voor datum van uw evenement, zal het voorschot niet worden terugbetaald. Evenmin bij overmacht (uitgezonderd ernstige omstandigheden zoals sterfgeval of verlenging van de COVID-19 maatregelen). Boekingen kunnen wel steeds worden omgeboekt of uitgesteld waarbij het voorschot achteraf in mindering wordt gebracht.
 16. Indien er een factuur dient opgemaakt te worden, gelieve dit op voorhand (in het boekingsformulier in rubriek "opmerkingen" of in uw mail) te vermelden. Hou er in dit geval rekening mee dat wij de BTW moeten doorrekenen. Deze wordt opgesplitst in, enerzijds 6% op de formuleprijs en anderzijds 12% op de kost voor de voorbereiding, de bediening en het transport.
 17. Indien de vervaldag van de te betalen som (particulieren) of factuur (handelstransacties/bedrijven) is verstreken en men heeft nagelaten te betalen, zullen wij u aanmanen de openstaande schuld alsnog te vereffenen, vermeerderd met een nalatigheidsintrest: deze bedraagt voor particulieren 1,75%, voor bedrijven 8%. Hier bovenop komen alle kosten die voortvloeien uit de verdere procedure die wij opstarten in dat geval en zullen ter uwer laste worden gelegd: aangetekende zending, incassobureau, advocaat. Bij geschillen is enkel en alleen de Rechtbank van Tongeren bevoegd.
 18. De locatie waar het feest plaatsvindt, dient gemakkelijk toegankelijk te zijn voor de mobiele wagen. Wanneer wij van mening zijn dat een bepaalde doorgang niet breed genoeg is en niet voldoet aan de voorschriften om vlot en zonder brokstukken het terrein te bereiken, doen wij dit niet. Wij nemen geen risico's.
 19. De ondergrond waar de frietkraam dient plaats te nemen, vraagt een vlakke en stabiele bodem.
 20. Mocht het zijn dat wij van mening zijn dat wij ons onveilig moeten opstellen of de omstandigheden zijn niet gunstig teneinde een correcte bediening te kunnen doen, zullen wij zelf het initiatief nemen om een andere plaats uit te kiezen waar we de frituurwagens opstellen.
 21. Indien de mobiele wagen op de openbare weg moet opgesteld worden, zorgt de klant voor de nodige formaliteiten en signalisatie. Deze kunnen worden aangevraagd bij de lokale gemeente.
 22. U voorziet minstens 1 stopcontact (220volt: 20A of 16A onbelast ). Wij hebben steeds onze eigen verlengsnoeren bij.
 23. Wij trachten +/- 45 minuten tot 1 uur voor aanvang van uw feest aanwezig te zijn; dit om de nodige voorbereidingen te treffen.
 24. Het uur dat u noteert bij “aanvang catering” is het uur waarop u wenst dat de frietkraam opent! Dit is niet het uur dat de frietwagen arriveert! Door het feit dat wij vaak meerdere feestjes doen per dag, zitten wij met een zéér strak schema waarvan wij niet afwijken. Zorg er in dit geval voor dat alle voertuigen en andere obstakels zijn weggezet tegen dat wij arriveren aub! Hou jullie inritten, poorten en andere doorgangen aub vrij! Heel vaak verliezen wij zeer kostbare tijd wanneer de eigenaars van de voertuigen hun wagens nog moeten herzetten. Dit geldt ook voor organisaties/events!...Denk daarom aan ONZE én JULLIE tijd.
 25. Wij vragen u ervoor te zorgen dat er bij uw thuis iemand aanwezig is om ons te ontvangen zodat wij onze frietwagen meteen kunnen aankoppelen aan de elektriciteit en startklaar kunnen maken. Indien dit niet mogelijk is, gelieve een stopcontact ter beschikking te stellen aub waar wij zelf bij kunnen. Bij de communies is er vaak nog een kerkdienst die kan uitlopen. Houd in dit geval ook rekening met ons schema; wij moeten tijdig aanwezig zijn bij onze volgende klant. 
 26. Wij presenteren onze heerlijke frietjes in de nostalgische puntzak. Mocht u omwille van praktische redenen de bakjes verkiezen, laat ons dit dan tijdig weten aub.
 27. Alle niet verbruikte goederen blijven eigendom van ’t Frietamientje.
 28. Wij doen steeds ons uiterste best om altijd stipt aanwezig te zijn. Gelieve er echter rekening mee te houden dat we in geval van overmacht (klapband, verkeersproblemen, weersomstandigheden,…) niet verantwoordelijk zijn voor een eventuele latere aankomst. Mocht dit het geval zijn, nemen wij meteen contact op met u. Uiteraard gaan wij ervan uit dat dit niet zal voorvallen!
 29. Wij behouden ons het recht om de planning aan te passen (lichte wijziging van uur), mochten wij te maken krijgen met een verschuiving binnen onze organisatie. Redenen hiervoor kunnen zijn, o.a. verschuivingen van boekingen, uitval van personeel, ziekte e.a. Wij zullen uw feest nooit zomaar annuleren, wij verbinden ons ertoe steeds een zogepast mogelijk alternatief aan te bieden in de mate van zowel úw, als in de mate van ónze mogelijkheden!
 30. Boekingen zijn enkel en alleen geldig bij een volledig ingevuld en compleet boekingsformulier. Dat betekent ook een telefoonnummer of gsmnummer. U dient telefonsich bereikbaar te zijn wanneer wij u trachten te contacteren ivm uw feest.
 31. Prijzen zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen (prijsstijgingen). Door de aanhoudende stijging van de energiekosten, verpakkingen, gasprijzen, snacks en frieten, bestaat de mogelijkheid dat wij onze prijzen tussen offerte en uitvoeren van de dienst zullen verhogen. Hiervan zal u steeds tijdig bericht worden waarbij wij u de mogelijkheid bieden verder met ons samen te werken, of af te zien van onze service. Wij zullen in dit laatste geval het reeds betaalde voorschot onmiddellijk terug storten op uw rekening.
 32. Schade aan de mobiele wagen, aangericht door derden, tijdens het uitvoeren van de opdracht, zal verhaald worden op de betrokken persoon of instelling.
 33. Bij een boeking verklaart u zich automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.
't Frietamientje
BTW: BE0635.578.642
Telefoon
+32 (0)468 23 42 98
E-mail
info@hetfrietamientje.be